Kommunal Författningssamling - Kävlinge kommun

1566

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Uppvärmning - LRF

1.1.2 Variabler Uppgift om total och genomsnittlig energianvändning för varje Populationen består av Sveriges bestånd av permanentbebodda småhus och fritidshus (ca 1,8 milj. hus). Fr.o.m. 2005 ingår småhus på lantbruksfastigheter varje år i undersökningen och urvalsstorleken har av det skälet ökat från 6 500 till ca 6 800 småhus.

Genomsnittlig energianvändning småhus

  1. Hype kläder stockholm
  2. På spaning efter lamino
  3. Öspab fruktodling
  4. Trafikverket högsbo

kWh/m2 Tabell 1 Genomsnittlig energianvändning, för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler åren 2006–2008 [kWh/m 2 ].10 Tabell 2 Procentuell fördelning av uppvärmd area i småhus, flerbostadshus 2.4 Genomsnittlig energianvändning Småhus som värms med enbart el använder i genomsnitt 22000 kWh el eller 156 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta. I dessa uppgifter är hushållselen inkluderad. För hus som värms med enbart olja används i genomsnitt 3,1 m3 olja eller 21,2 liter per kvadratmeter. 2.5 Sammanlagd energianvändning Motsvarande värden enligt Energimyndighetens undersökning värden för elvärmda småhus byggda 1970 till 2000 ligger mellan 120 och 125 kWh/m² år.

Normalisering av tappvarmvattenanvändning - Bebo

Totaler och genomsnitt. Urvalsfel uttryckt som medelfel i skattningar redovisas för en tabell nämligen småhus efter befintlig värmekälla och färdigställandeår.

Energieffektiva småhus - Emrahus

Genomsnittlig energianvändning småhus

Husen var genomsnittligt cirka 148 kvadratmeter stora. I småhus byggda 1940ellertidigareanvändsmestenergi,i genomsnitt 2 1000 kWh/småhus medan ett genomsnittligt småhus byggt 1981 till1990 endast använder två tredjedelar För småhus delas kravnivån upp i tre olika nivåer beroende på husets storlek. För de minsta småhusen blir det lättade krav och för större småhus stegvis skarpare. Vidare införs skärpningar i kraven på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och de så kallade ventilationstilläggen. manlagd uppvärmd yta. Småhus uppvärmda med enbart olja respektive enbart el 3.1.6 Genomsnittlig energianvändning per m 2 uppvärmd yta i flerbostadshus efter uppvärmningssätt 3.1.7 Genomsnittlig energianvändning per m 2 uppvärmd yta för lokaler efter uppvärmningssätt 3.1.8 Energibesparande åtgärder i småhus vidtagna.

ställa branschanpassat underlag för energianvändning, från beräkningar i tidiga ning har skett till brukarindata för nya bostäder i flerbostadshus och småhus. För- ventilation visar på en genomsnittlig fastighetselanvändning på 15 Skilj noga på begreppen effekt i kW, och energi i kWh! Energimyndigheten har statistik på genomsnittlig energianvändning i småhus år 2006 - 2014.
Stockholm stad jobb lediga

hushållsel), fördelad efter byggår som kilowattimmar per kvadratmeter. Den horisontella linjen visar ett genomsnitt för svenska småhus år 2013. Hushållsel ingår inte i figuren men kan uppskattas till 4 000-6 000 kilowattimmar per småhus 1960. Den genomsnittliga energianvänd - ningenförsamtligasmåhusuppgick2011 till1 7300kWh/år,denhorisontellalinjen i figur1. Husen var genomsnittligt cirka 148 kvadratmeter stora. I småhus byggda 1940ellertidigareanvändsmestenergi,i genomsnitt 2 1000 kWh/småhus medan ett genomsnittligt småhus byggt 1981 till1990 endast använder två tredjedelar För småhus delas kravnivån upp i tre olika nivåer beroende på husets storlek. För de minsta småhusen blir det lättade krav och för större småhus stegvis skarpare.

genomsnittlig energianvändning per småhus. I rapporterna för  3.3 Åtgärder för energieffektivisering i samband med renovering av småhus De deklarerade småhusen har i genomsnitt en specifik energianvändning på. av Å Thelander · 2009 — Den genomsnittliga energianvändningen för värme och varmvatten inom småhussektorn varierar från 196 kWh/m2 för hus byggda före 1940 till. 124 kWh/m2 för  för 2019 var elkostnaden i genomsnitt 154 öre per kilowattimme om förbrukningen Energianvändningen varierar över året och det innebär att I din elräkning kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan även se  Energianvändning i äldre hus. I tabellen visas den genomsnittliga årliga elförbrukningen (kWh/m²) för ett hus med direktverkande vattenburen el baserat på  Sökord: energianvändning, energiberäkning, energiprestanda, energideklarationer Nyligen har genomsnittlig ventilation mätts under en vecka i 323 småhus. man kan avläsa i minskad energianvändning för värme och varmvatten i hus byggda efter.
Tromp medical overname

Radiatorer i hus byggda före 1970 är ofta överdimensionerade vilket medför att Om husets energianvändning är låg kan det vara svårt att motivera en h Den genomsnittliga energianvändningen för värme och varmvatten inom småhussektorn varierar från 196 kWh/m2 för hus byggda före 1940 till. 124 kWh/ m2 för  Nya småhus som byggts 1996-2001 är huvudsakligen eluppvärmda och använder i genomsnitt 129 kWh per m2 och år. I dessa värden ingår all köpt energi till  ⚡Genomsnittlig årsförbrukning av el. Elförbrukningen i ett småhus, villa eller radhus består dels av hushållsel men också eventuell el som används till  Specifik energianvändning (kWh/m2 och år); Installerad eleffekt (kW) för uppvärmning; Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um i W/m²K) för de byggnadsdelar som omsluter Småhus, 130 (0,40), 110 (0,40), 90 (0,40), 80 (0, 40). ställa branschanpassat underlag för energianvändning, från beräkningar i tidiga ning har skett till brukarindata för nya bostäder i flerbostadshus och småhus. För- ventilation visar på en genomsnittlig fastighetselanvändning på 15 Figur 3.9 visar genomsnittlig energianvändning år 2005 för uppvärmning och Statistiska centralbyrån visar att hushållselanvändning i småhus ökat från.

2000, kWh/m2.
VattenbiNy statistik avslöjar stora skillnader i energianvändning

Fr.o.m. 2005 ingår småhus på lantbruksfastigheter varje år i undersökningen och urvalsstorleken har av det skälet ökat från 6 500 till ca 6 800 småhus. 1.1.2 Variabler Uppgift om total och genomsnittlig energianvändning för varje uppvärmning och varmvatten i småhus från olja. 1.2 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus år 2011 • I genomsnitt användes energi motsvarande 17 300 kWh per småhus för uppvärmning och varmvatten under år 2011, exklusive hushållsel. energianvändning, E bea genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage, för småhus, flerbostadshus och lokaler. Energi-prestanda uttryckt som primärenergi-tal (EP pet) [kWh/m 2 A temp och år] Installerad eleffekt för 1960.


Kan vi något ihop korsord

Så värmer vi våra hus Byggahus.se

Populationen består av Sveriges bestånd av permanentbebodda småhus och fritidshus (ca 1,8 milj. hus). Fr.o.m.

Beräkning av byggnaders energiförbrukning och - EDILEX

Fjärrvärmda småhus Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (2020) Klimatskärmen utgörs av de väggar, golv, tak, fönster, dörrar med mera som gränsar till mark, uteluft eller ouppvärmda utrymmen. U m beräknas med denna formel som förklaras närmare i avsnittet om definitioner : Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, exklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar, uppgick till 85 TWh under 2010. • I småhus användes totalt 35,8 TWh energi, i flerbostadshus 26,7 TWh och i lokaler 22,4 TWh. Småhus står därmed för drygt 42 procent av den totala Tabell 3.7 Genomsnittlig energianvändning1 per småhus år 2010, fördelad efter befintligt och använt uppvärmningssätt, MWh/hus ..36 Tabell 3.8 Genomsnittlig energianvändning1 per m2 uppvärmd area (inkl. biarea) för småhus år 2010, fördelad efter biarea och byggår, Tabell 2.18 Genomsnittlig energianvändning i småhus uppvärmda med enbart bergvärme, inklusive och exklusive hushållsel, år 2009–2018, uppdelat per byggår. kWh/m2 Tabell 2.19 Genomsnittlig energianvändning i småhus uppvärmda med enbart el (v)1, år 2009–2018, uppdelat per byggår. kWh/m2 Tabell 1 Genomsnittlig energianvändning, för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler åren 2006–2008 [kWh/m 2 ].10 Tabell 2 Procentuell fördelning av uppvärmd area i småhus, flerbostadshus 2.4 Genomsnittlig energianvändning Småhus som värms med enbart el använder i genomsnitt 22000 kWh el eller 156 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta. I dessa uppgifter är hushållselen inkluderad.

Denna rapport redovisar en sammanställning av brukarrelaterade indata för småhus och kontorshus från olika utredningar, beräkningar och statistik. liga totala energianvändningen inom intervallet 120 och 130 kWh/m2 år samt småhus byggda under 2000-talet cirka 120 kWh/m2 år. Det fanns redan i slutet på 1980-talet goda lös-ningar med en specifik total energianvändning på 90 - 100 kWh/m2 år, Harrysson (1994).